Perbaharui Daftar Perniagaan Secara Online

Panduan

Isikan borangBorang :
Tekan siniTunggu sistem kami mengesahkanSistem buat mengesahkanBuat bayaranclick process untuk buat bayaran secara onlinePembayaran (Internet banking / Deposit Tunai)Buat bayaran secara online

Terima sijil SSM dan resit rasmi SSMlebih kurang 15 minit atau 24 jam selepas pembayaran, anda akan menerima e-mel dengan Borang E anda (sijil SSM) dan resit SSM rasmi (dalam format PDF). ( Lihat contohnya )
Jika anda tidak menerima sijil ssm anda dalam masa 24 jam, WeChat / whatsapp / livesupport +6011-5653 7549. Terima kasih